Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ETAP GMINNY MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO “SPOTKANIE ZE SŁOWEM PIĘKNYM I PRAWDZIWYM” UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VI-VIII, BUDZÓW – 23 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

W dniu 23 października 2023 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym” organizowanego przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. W tegorocznym konkursie udział wzięło 15 uczniów z klas VI-VIII Szkół Podstawowych Gminy Budzów. Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży, doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych, popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej, zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa, a także rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

W związku z przypadającymi w roku 2023 rocznic wybitnych postaci twórców polskiej kultury: 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, 100. rocznica śmierci krakowskiego artysty Włodzimierza Przerwy-Tetmajera i  100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ich honorowymi Patronami Roku 2023. Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na recytacji dwóch wybranych utworów z twórczości tych artystów w celu popularyzacji dorobku wybitnych postaci wśród dzieci i młodzieży.

Recytatorzy zaprezentowali głównie utwory twórczości Wisławy Szymborskiej min. „Notatka”, ”Zakochani”, „Patriota”, „Miłość od pierwszego wejrzenia” ,a także utwory Aleksandra Fredry min. „Do słowika”, „Czyżyk i zięba”, „Małpa w kąpieli” oraz utwory Włodzimierz Przerw- Tetmajer „Racławice”. Kunszt recytatorski oceniało jury w składzie: mgr Bogumiła Jamróz (emerytowany nauczyciel języka polskiego), mgr Sabina Lasek(nauczyciel języka polskiego)mgr Teresa Talaga (nauczyciel języka polskiego). Komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria:  stopień opanowania tekstu, tempo wypowiedzi, prawidłowa wymowa, ton i intonacja głosu, ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:


I miejsce –   Mikołaj Kołacz ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce
II miejsce –  Martyna Malina ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w  Zachełmnej
III miejsce – Lenik Ewelina ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie W Jachówce
Wyróżnienie – Kinga Pęcek ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce
Wyróżnienie – Natalia Gałuszka -z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy.

Zdobywcy pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca będą reprezentować naszą gminę w konkursie na szczeblu powiatowym.

Galeria

Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego Losowanie Komicja Konkursu Recytatorskiego Uczestniczka Konkursu Recytatorskiego Uczestniczka Konkursu Recytatorskiego Uczestnicy Konkursu Uczestniczka Konkursu Recytatorskiego Uczestniczka Konkursu Recytatorskiego Uczestniczka Konkursu Recytatorskiego Uczestnik Konkursu Recytatorskiego Uczestnik Konkursu Recytatorskiego Uczestniczka Konkursu Recytatorskiego Uczestnik Konkursu Recytatorskiego Przemówienie Komisji Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Wręczenie nagród Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego Nagrody Konkursu Recytatorskiego