Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

DWA WYRÓŻNIENIA DLA ZESPOŁU REGIONALNEGO „BUDZOWSKIE KLISZCZAKI” NA X POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH IM. ZOFII BUGAJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM, 11 MAJA 2024 R.

W sobotę 11 maja, w Makowskim Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim, odbyła się dziesiąta edycja Powiatowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. W przeglądzie wzięło udział 15 grup, działających na terenie Powiatu Suskiego, w poszczególnych kategoriach: 4 zespoły regionalne, 6 kapel i 5 grup śpiewaczych.

Zmagania młodych artystów oceniała komisja konkursowa, w skład której weszli:

Pani Dorota Majerczyk – przewodnicząca komisji (etnolog, etnomuzykolog),

Pani Anna Kowalska – Wicherek (choreograf)

Pan Andrzej Peć – członek (regionalista, etnolog).

 Komisja oceniająca młodych artystów oceniała występy wg następujących kryteriów: formę widowiska, dobór stroju adekwatny do wieku wykonawców, dobór tekstów adekwatny do przedstawianych treści oraz melodii ściśle związanych z regionem, dobór tekstów oraz pieśni dobrany do wieku wykonawców, dobór zabaw i wyliczanek.

Po wysłuchaniu uczestników jury postanowiło przyznać:

WYRÓŻNIENIE  ( w kategorii „Kapele”) dla Kapeli Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” prowadzonej przez Pana Stanisława Kubasiaka w składzie:

Godawa Alicja – skrzypce

Godawa Emilia – skrzypce

Kachnic Emilia – skrzypce

Nieciąg Julia – skrzypce

Nieciąg Maja – skrzypce

Kubuszek Krzysztof – heligonka

oraz  WYRÓŻNIENIE (w kategorii „Grupy Śpiewacze”)  dla Grupy Śpiewaczej Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” prowadzonej przez Panią Monikę Gigoń w składzie:

Godawa Alicja

Godawa Emilia

Kachnic Emilia

Nieciąg Julia

Nieciąg Maja

Synowiec Magdalena

Gratulujemy !!!

Galeria

Zespół Budzowskie Kliszczaki Wstęp Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki Wstęp Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki Wstęp Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki Wstęp Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki Wstęp Zespołu Regionalnego Budzowskie Kliszczaki Zespół Budzowskie Kliszczaki Zespół Budzowskie Kliszczaki Dyplom Dyplom