Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

DNI GMINY BUDZÓW 2018

Wójt Gminy Budzów oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Budzów oraz turystów
na „Dni Gminy Budzów – Dożynki 2018”,
które odbędą się w dniach 18-19  sierpnia 2018 r.
na placu przy stadionie sportowym w Budzowie.
Zapraszamy do zapoznania się z Programem: