Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

CZYTANIE BAJEK DLA DZIECI Z ZERÓWKI – JACHÓWKA, 3-10.06.2017 R.

Z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w dniach 3-10 czerwca 2017 Biblioteka Publiczna w Jachówce wzięła udział w akcji “Czytanie zbliża” – czytanie bajek dla dzieci z zerówki – kontynuacja akcji „Wychowanie przez czytanie” – nagrodzono 10 uczestników.

Galeria