Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”- AKCJA CZYTELNICZA W PRZEDSZKOLU W JACHÓWCE, JACHÓWKA – CZERWIEC 2022 R.

Podczas XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, który odbył się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2022, pod hasłem: „Polscy autorzy dla klimatu” zaprezentowano dzieciom z Oddziału Przedszkolnego w Jachówce literaturę dla dzieci, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas i niestety zagrożonej naszymi działaniami przyrody, poprzez czytanie uczono młodych czytelników do działań na rzecz ochrony klimatu i planety. Czytanie książeczek związanych z ekologią ukazało, jak polscy autorzy piszą i jak mobilizują młodego czytelnika do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska.

Czytajmy dzieciom – dzieci kochają głośne czytanie !

Galeria

Dzieci z grupy przedszkolnej słuchają bajek czytanych przez bibliotekarza. Dzieci z grupy przedszkolnej słuchają bajek czytanych przez bibliotekarza.