Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

KONKURS LITERACKI PN. “KTO CZYTA, TEN WIE”, BIEŃKÓWKA – 06 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

W dniu 06.10.2018 r. w Bibliotece Publicznej w Bieńkówce odbył się konkurs: „Kto czyta, ten wie”, w którym mogli wziąć udział uczniowie z klas 0 – 8. W konkursie wzięło udział 8 osób. Każdy uczestnik losował 5 pytań z różnych dziedzin wiedzy – za poprawną odpowiedź przyznawany był 1 punkt. Pytania były dostosowane do wieku uczestników. A oto wyniki konkursu:

I miejsce:   Szczerbak Wojciech – kl. 0

II miejsce:  Szczerbak Amelia – kl. IV, Głód Oliwia – kl. VI, Kot Malwina – kl. IV

III miejsce: Chromy Wiktor – kl. VI, Lenik Agata – kl. VII, Gaura Mateusz – kl. V, Rymarczyk Natalia – kl. V

 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe.