Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KONKURS ORTOGRAFICZNY, BIEŃKÓWKA, 29 MAJA 2018 R.

W dniu 29.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Bieńkówce odbył się „Szkolny Konkurs Ortograficzny”. Biblioteka Publiczna w Bieńkówce była współorganizatorem tego konkursu. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z klas IV – VII, wyłonionych w eliminacjach klasowych.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. I – klasy IV-V
Kat. II – klasy VI-VII

Tegoroczny konkurs ortograficzny przeprowadzono w dwóch etapach:
1. Test ortograficzny
2. Dyktando

Uczestnicy konkursu wykazali się dobrą znajomością zasad naszej ortografii.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Barbara Wierzbicka – polonista
2. Anna Kruźlak – polonista
3. Alicja Malina – bibliotekarz

wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kat. I

I miejsce – Karolina Malina – kl. IVb
II miejsce – Michał Malina  – kl. IVb
III miejsce – Magdalena Szczepaniak – kl. V

Kat II:

I miejsce – Kinga Chromy – kl. VIb
II miejsce ––  Magdalena Bargiel – kl. VIb
III miejsce – Natalia Chromy – kl. VIa

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy – drobne nagrody rzeczowe.

Galeria