Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

POWIATOWE DOŻYNKI – BUDZÓW, 09 WRZEŚNIA 2018

Starosta Suski i Wójt Gminy Budzów 
serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu Suskiego 
na „Powiatowe Dożynki”,
które odbędą się 09 września 2018 r.  

na placu przy stadionie sportowym w Budzowie.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem: