Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

POWIATOWE DOŻYNKI – BUDZÓW, 09 WRZEŚNIA 2018

Starosta Suski i Wójt Gminy Budzów 
serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu Suskiego 
na „Powiatowe Dożynki”,
które odbędą się 09 września 2018 r.  

na placu przy stadionie sportowym w Budzowie.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem: