BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Warsztaty

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Imprezy Kulturalne

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KGW Budzów

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzowie powstało w 1961 roku. Zostało założone przez panią Antoninę Kopaczyńską – nauczycielkę miejscowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie. Pierwszą przewodniczącą Koła została pani Janina Chochół. Po czterech latach działalności Koła funkcję przewodniczącej przejęła pani Józefa Adamek, która przewodniczyła Kołu przez cztery kolejne lata. Kolejną przewodniczącą została Anna Stopa, która obejmowała to stanowisko do roku 1971. Z kolei od 1971 roku przewodniczącą Koła została pani Agnieszka Chromy, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Jako siedzibę KGW obrało Szkołę Podstawową na Adamkówce i jest nią do chwili obecnej. Na początku istnienia Koło składało się z 23 osób. Pierwszym podstawowym zadaniem Koła była praca kulturalno – oświatowa. Panie urządzały przedstawienia, teatrzyki, do których tekst pisała najpierw miejscowa poetka ludowa pani Anna Adamek, następnie funkcję tę przejęła pani Anna Reciak, a po niej pani Irena Dziedzic. Organizowały spotkania kulturalne np. „Dni Seniora”, spotkania opłatkowe, zabawy taneczne, wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy do kina. Od początku istnienia Koło stwarzało okazje do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach poprzez organizowanie kursów gotowania, pieczenia, szycia, kroju. Gospodynie prowadziły również wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego oraz nakrycia stołowego, opiekowały się osobami starszymi i chorymi, w czasie żniw i wakacji organizowały dziecińce wiejskie. Panie podnosiły również swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach rolniczych prowadzonych przez miejscowego agronoma Henryka Siwka oraz szkoleniach dotyczących zagadnień prawidłowej hodowli zwierząt prowadzonych przez lekarzy weterynarii uzyskując świadectwo wykwalifikowanego rolnika. Dzisiaj Koło nie ograniczyło swojej działalności. Nadal działa bardzo aktywnie. Społeczna praca Koła skupia się min. na przekazywaniu tradycji i zwyczajów oraz zaszczepianiu wśród młodego pokolenia poszanowania dla dziedzictwa kulturowego gminy i regionu. Panie poświęcają się również działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania. Uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie swojej wsi, gminy, powiatu i regionu. Są organizatorkami i współorganizatorkami lokalnych, gminnych i powiatowych imprez kulturalnych. Uświetniają i czynnie włączają się w organizację imprez szkolnych np. poprzez organizację przedstawień min. „Budzowskie Wesele”, współorganizację „Pikniku Rodzinnego ”, uroczystości kościelnych min. Parafiady w Budzowie. Czynnie włączają się w pomoc dzieciom specjalnej troski. Dzisiaj Koło może pochwalić się wieloma sukcesami min. I miejsce w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Budzów 2007 r., Budzów 2010 r., II miejsce w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” Budzów 2005 r., Budzów 2006 r., Budzów 2008 r., Budzów 2009 r., Budzów 2011 r., II miejsce w kategorii „Palma Wielkanocna” w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych Budzów 2008, Wyróżnienia w kategorii „Potrawy Wielkanocne” w Powiatowych Konkursach Potraw i Palm Wielkanocnych – Bieńkówka 2006 r. Bieńkówka 2007 r. i Bieńkówka 2011 r., II miejsce w kategorii „ „Koszyk Wielkanocny” Budzów 2005, I miejsce w kategorii nalewki w Powiatowym Konkursie o „Złotą Warzechę” Stryszawa 2010 r. oraz nagroda specjalna za nalewkę i II miejsce w kategorii „Potrawa Regionalna” Lachowice 2007 r. i Lachowice 2011 r., Wyróżnienie w kategorii „Pająk”, „Świat”, „Podłaźnik” w Gminnym Konkursie „Światy, Podłaźniki i Pająki” Zachełmna 2007 r. i Zachełmna 2008 r., I miejsce w Powiatowym Konkursie Potraw Wigilijnych „Podbabiogórska Wigilia” Kojszówka 2011 r. Udział w wielu imprezach regionalnych min. w Beskidzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich – Brenna 2007 r., w Dożynkach Powiatowych – Wysoka 2010 r. Koło Gospodyń z wielkim zaangażowaniem dba o lokalne zwyczaje i obyczaje, wzmacnia więzi społeczności lokalnej, budzi poczucie solidarności i lokalnego patriotyzmu.

Przewodnicząca: Agnieszka Chromy
Tel. 887-505-053

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BUDZOWA NA “SPOTKANIU OPŁATKOWYM” W DNIU 20 STYCZNIA 2020 R. W BUDZOWIE 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BUDZOWA NA POWIATOWYCH DOŻYNKACH W STRYSZAWIE W DNIU 15 WRZEŚNIA 2019 R. 

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BUDZOWA NA DNIACH GMINY BUDZÓW W DNIU 18 SIERPNIA 2019 R.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BUDZOWA NA DNIACH GMINY BUDZÓW W DNIU 19 SIERPNIA 2018 R.

SUKCES KOŁA GOSPODYŃ W BUDZOWIE
NA XVII POWIATOWYM KONKURSIE KULINARNYM „O ZŁOTĄ WARZECHĘ”

18  listopada 2017 r.  w Lachowicach odbył się  XVII Powiatowy Konkurs Kulinarny „O Złotą Warzechę”. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu  były Potrawy z wieprzowiny”.  Po chwilach pełnych wrażeń, jury profesjonalnie i degustacyjnie wyłoniło laureatów konkursu. Na drugim stopniu podium w kategorii „Potraw współczesna  oparta na tradycjach regionalnych” stanęło Koło Gospodyń Wiejskich z Budzowa.  Nasze Panie zaserwowały niepowtarzalny „Świński ryj”.

Paniom z KGW  z Budzowa  dziękujemy,  serdecznie gratulujemy i życzymy  kolejnych sukcesów !

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BUDZOWA NA DNIACH GMINY BUDZÓW W DNIU 20 SIERPNIA 2017 R.

POWIATOWE DOŻYNKI W BYSTREJ SIDZINIE 

    Wzorem lat ubiegłych 03 września  2016 r. odbyły się Dożynki Powiatowe Powiatu Suskiego. Gospodarzem tegorocznych Dożynek była Gmina  Bystra Sidzina  i  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Tradycyjnie już na część obrzędową złożył się Konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, który był jednym z najważniejszych punktów dożynek. Zgodnie z wymogami konkursu wieniec dożynkowy mógł zarówno nawiązywać do wzorów tradycji, jak i być dziełem czerpiącym ze współczesności. Najważniejsze aby wyrażał myśl i emocje względem darów ziemi, związanego z nimi trudu uprawy, spraw lokalności, wreszcie refleksji nad tym, co podobne wartości dziś znaczą. Ze wspaniałej strony zaprezentowały się reprezentujące gminę Budzów: Koła Gospodyń Wiejskich  z Budzowa i Palczy. Panie z KGW przystąpiły do konkursu w kategoriach „Wieniec Tradycyjny” i  „Wieniec Współczesny”. W kategorii „Wieniec Tradycyjny” gospodynie z Budzowa otrzymały  miejsce III, również miejsce III zdobyły gospodynie z KGW z Palczy w kategorii „Wieniec Współczesny.   To  sukces, bo konkurencja była wielka.

Serdecznie gratulujemy !

dsc_3638-kopiowanie

dsc_3639-kopiowanie

dsc_3677-kopiowanie

dsc_3683-kopiowanie

dsc_3726-kopiowanie

dsc_3743-kopiowanie

dsc_3744-kopiowanie

dsc_3973-kopiowanie

dsc_3977-kopiowanie

dsc_4013-kopiowanie

dsc_4016-kopiowanie

dsc_4025-kopiowanie

dsc_4038-kopiowanie

dsc_4039-kopiowanie

JUBILEUSZ 50 – LECIA KGW W BUDZOWIE, 18 CZERWIEC 2011 R. – BUDZÓW

18 czerwca 2011 roku w Budzowie odbyły się uroczystości jubileuszowe 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Budzowie. Koło powstało 18 czerwca  1961 roku i funkcjonuje nieprzerwanie po dziś dzień. Dziś Koło liczy 16 pań w różnym wieku, czynne zawodowio i emerytki, ale bez względu na to są czynne duchem, aktywne i twórcze. Na swoim koncie ma wiele znaczących dokonań na rzecz swojego środowiska. Wniosło też znaczący wkład w organizację życia towarzyskiego i kulturalnego gminy   i powiatu. Do tej pory pielęgnowane są wszystkie wypracowane przez poprzedniczki tradycje, chociaż dzisiaj działalność organizacji dotyczy głównie sfery kulturalnej. Członkinie Koła organizują i biorą udział w wielu konkursach, przeglądach, występach i imprezach kulturalnych. Wśród nich należy wymienić dożynki, uroczystości gminne i kościelne, degustacje potraw regionalnych, kiermasze twórczości ludowej, konkursy kulinarne i rękodzieła ludowego i wiele innych. Są też wspólne wyjazdy i pielgrzymki. Obecni podczas uroczystości goście przekazali na ręce przewodniczącej Pani Agnieszki Chromy listy gratulacyjne, podziękowania, wiązanki kwiatów oraz upominki. W podziękowaniu za miłe słowa, zaproszono gości na poczęstunek i jubileuszowy tort, przy którym odśpiewano jubilatkom gromkie sto lat. Był czas na to, by powspominać przeszłość i podsumować pół wieku społecznej pracy na rzecz swojej społeczności. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdobytych nagród, dyplomów oraz prowadzonej w przeciągu minionego 50-lecia kroniki. Całą uroczystość uświetnił jubileuszowy występ członkiń KGW oraz zespół „Roztoka” z Międzybrodzia Żywieckiego.

Z okazji jubileuszu 50 – lecia składamy wszystkim członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Budzowie gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności!