BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Imprezy Kulturalne

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny

Warsztaty

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Historia Klubów 4H

   Historia ruchu Klubów 4H zaczęła się w Stanach Zjednoczonych i sięga początków XX wieku. W roku 1900 ziarno nowej odmiany kukurydzy nasiennej zostało rozdane 500 chłopcom z hrabstwa Macoupin w stanie Illinois. Chłopcy zasiali kukurydzę i wystawili wyhodowane przez siebie okazy na Wystawie Rolniczej. W roku 1902 A. B. Graham, dyrektor Kuratorium w hrabstwie Clark w stanie Ohio, zorganizował klub dla chłopców i dziewcząt i urządził wystawę ich prac. Po uchwaleniu w roku 1914 przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy Smitha-Levera, która ustanawiała program dla służby doradztwa rolniczego i zapewniała dla niej fundusze, rozwój ruchu klubów dla chłopców i dziewcząt – który otrzymał później nazwę 4H, stał się jednym z zadań doradztwa. Od tych pionierskich czasów ruch rozrósł się. Obecnie Kluby 4H są jedną z największych organizacji młodzieżowych w Stanach Zjednoczonych. Należy do niej ponad 5 milionów chłopców i dziewcząt prowadzonych przez setki tysięcy liderów. Ruchy o programach zbliżonych do 4H są obecne już w ponad 80 krajach świata. Choć mają niekiedy inne nazwy przyświeca im jednak ten sam cel – umożliwić młodzieży w jak największym stopniu rozwój drzemiącego w nich potencjału. W Europie młodzież z klubów 4H zrzeszona jest w organizacji Europejski Komitet Klubów Młodych Farmerów i 4H. Organizacja ta dofinansowana jest przez Unię Europejską.

Ruch Kluby 4H w Polsce działa od 1991 roku. Hasło przewodnie klubów: „Ucz się działając”, przypomina że najbardziej efektywnym i ciekawym sposobem uczenia się jest samodzielne wykonanie danej rzeczy. Działalność klubów opiera się na pracy młodych ludzi z opiekunami, którzy swoją wiedzę, zdolności i umiejętności potrafią i chcą przekazać młodym. Dzieci zdobywają umiejętności wykonywania kwiatów z bibuły, wyrobów z siana i wiele innych ciekawych prac, poznają lokalne tradycje i kulturę. Klubowicze uczą się aktywności, pracy w grupie, odpowiedzialności, co przynosi owoce w późniejszym, dorosłym życiu.
Koordynacją programów zajmuje się Fundacja Edukacyjna 4H założona w sierpniu 1993. Fundacja powstała w celu zdobywania funduszy na programy 4H. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, samorządami powiatowymi i gminnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Fundacja przygotowuje programy edukacyjne, prowadzi szkolenia i seminaria, publikuje projekty, materiały szkoleniowe i promocyjne oraz organizuje wymianę międzynarodową.

Znakiem rozpoznawczym 4H jest czterolistna koniczyna z literą „H” umieszczoną na każdym listku. Litery na emblemacie oznaczają Głowę ( Head ), Serce ( Heart ), Ręce ( Hands ) i Zdrowie ( Health ) – fundament wszystkich programów 4H.

Ślubowanie 4H w pełni wyjaśnia cel działalności i znaczenie tych słów:

Zobowiązuję… swoją…

Głowę – żeby jaśniej myślała , gdyż 4H:

 • uczy kierowania się w życiu rozumem,
 • rozwija umiejętności przydatne w całym dorosłym życiu,
 • umożliwia bezpośrednie uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji,
 • uczy raczej ” jak ” niż ” co ” myśleć.

Serce – żeby było wierniejsze , gdyż 4H:

 • wpaja szacunek i troskę o innych,
 • rozwija silne, partnerskie stosunki pomiędzy młodzieżą i dorosłymi,
 • pomaga zrozumieć innych, którzy mogą wydawać się ” odmienni „,
 • wzmacnia zdolność do nawiązywania trwałych przyjaźni.

Ręce – żeby chętniej służyły innym , gdyż 4H:

 • rozwija umiejętności poprzez własnoręcznie wykonywaną pracę,
 • kładzie nacisk na samodzielne wykonywanie projektów przez młodzież,
 • rozwija sprawność manualną,
 • podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społeczności.

Zdrowie – żeby mi pozwoliło lepiej żyć , gdyż 4H:

 • dba o wszechstronny rozwój głowy, serca i rąk – czyli zdrowego człowieka,
 • uczy podejmowania ” zdrowych ” decyzji,
 • sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu życia
 • wpaja troskę o czyste i zdrowe środowisko dla mojego klubu, mojej społeczności, mojego kraju i mojego świata.

Hasło Klubu 4H: „Uczyć się działając”
Motto Klubu 4H: „Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze”
Praca w klubie uczy jak :
-zdobywać nową wiedzę,
-rozwija umiejętności przydatne w dorosłym życiu,
-wpaja szacunek i troskę o innych,
-wzmacnia zdolność do nawiązywania przyjaźni,
-rozwija sprawność manualną,
-uczy jak dbać o zdrowie, jak podejmować decyzje,
-wpaja troskę o środowisko.

Klub 4H

Działalność ruchu 4H opiera się na pracy młodych ludzi w lokalnym klubie 4H (pojmowanym nie jako miejsce, lecz jako grupa osób). Członkostwo w 4H jest otwarte dla chłopców i dziewcząt między 9 a 19 rokiem życia.