Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

O Zespole

Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”  powstał w 2009 roku. Swoją nazwę przyjął od nazwy gminy oraz grupy etnograficznej Kliszczaków, zamieszkałej  gminę Budzów  i tworzącej kulturowy świat góralszczyzny, mający dzisiaj swoje odzwierciedlenie w folklorze i strojach ludowych. Powstanie zespołu było odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Inicjatorem i założycielem Zespołu jest dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów Danuta Kawa, która sprawuje  opiekę organizacyjną nad zespołem.  Z uwagi na fakt dużej ilości chętnych chcących rozwijać swoje zainteresowania  artystyczne oraz ogromny zapał i zaangażowanie dzieci i młodzieży, utworzenie zespołu   nie było zadaniem zbyt trudnym. Dużym ułatwieniem była przychylność lokalnych władz poprzez przeznaczenie na ten cel środków, dzięki którym możliwe było utworzenie warsztatów muzycznych i tanecznych oraz zakup strojów regionalnych. Zespół działa przy Ośrodku Kultury Gminy Budzów. Obecnie w skład zespołu wchodzi kapela i grupa wokalno-taneczna. Zespół liczy 46 osób. Na repertuar Zespołu, składają się przede wszystkim tańce, melodie i pieśni regionu Podbabiogórskiego oraz tańce narodowe. Zespół   sukcesywnie rozszerza swoje ambicje artystyczne o repertuar innych regionów. Zespół jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury regionu. Łączy go wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, piękna dziedzictwa przodków i  kultury swojej „małej ojczyzny”. Przyczynia się do podtrzymania lokalnej tradycji, obrzędów ludowych, gwary. W ramach warsztatów muzycznych i tanecznych  prowadzonych przez Ośrodek Kultury dzieci i młodzież pod okiem wykwalifikowanych instruktorów zapoznaje się  z autentycznymi wartościami kultury ludowej i nabywa praktyczne umiejętności. Poznaje technikę gry na instrumentach regionalnych, piosenki, pieśni, przyśpiewki, pastorałki, a w ramach warsztatów tanecznych tańce narodowe, tańce regionu Podbabiogórskiego oraz melodie, pieśni i przyśpiewki regionu.  Poprzez kontakt z żywą muzyką regionu uczestnicy zajęć praktycznie zapoznają się z kulturą, historią  i zwyczajami  swojej „małej ojczyzny”.  Zespół wielokrotnie uczestniczył w wielu znaczących imprezach, gminnych, powiatowych i ponad powiatowych  zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Galeria