BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Imprezy Kulturalne

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Warsztaty

ZESPÓŁ REGIONALNY

KGW Bieńkówka

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów. Powstało w 1932 r. Założycielką Koła była społeczniczka Maria Kania, która pełniła funkcję przewodniczącej ponad 33 lata. W 1965 roku funkcję przewodniczącej objęła Anastazja Kania, a po niej pani Marianna Jończyk. Obecnie Kołu przewodniczy pani Cecylia Polak. Koło na początku swego istnienia skupiało 15 członkiń. Z każdym rokiem ilość pań powiększała się. Dzisiaj liczba ta zamyka się cyfrą 36 członkiń. Od początku istnienia organizacja przełamywała rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwarzała okazje do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Panie z Koła organizowały różnego rodzaju szkolenia, pokazy, kursy i pogadanki, które umożliwiały przyswajanie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego np. kursy pieczenia i gotowania, szycia, przetworów owoców i warzyw, pokazy prania i inne. Organizowały imprezy i spotkania okolicznościowe. Wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Dzisiaj nie jest inaczej. Społeczna praca Koła również skupia się na działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, krzewieniu kultury regionu poprzez udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajmując w nich czołowe miejsca. Systematycznym braniu udziału w uroczystościach dożynkowych, przeglądach muzycznych. Współorganizowaniu imprez okolicznościowych, dożynek gminnych i wiejskich, uczestnictwu we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi i gminy. Czynnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski. Koło w swojej działalności odnosi wiele sukcesów, zdobywa nagrody w gminnych i powiatowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Przykładem jest I miejsce w Gminnym Konkursie Potraw, Palm i Koszyków Wielkanocnych w kategorii „Stół Wielkanocny” – Jachówka 2003 r., III miejsce – Bieńkówka 2004 r., I miejsce w kategorii „Koszyk Wielkanocny” – Bieńkówka 2004 r. oraz III miejsce w kategorii „Palma Wielkanocna” – Budzów 2005 r., II miejsce w kategorii „Potrawa Wielkanocna” w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm Wielkanocnych – Bieńkówka 2010 r., III miejsce – Bieńkówka 2011 r. i wyróżnienie – Budzów 2009 r., II miejsce w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę” – Kuków 2003 r. i Lachowice 2007 r., III miejsce – Stryszawa 2006 r., Stryszawa 2008 r. i Stryszawa 2010 r. oraz nagroda specjalna za nalewkę Lachowice 2011 r., II miejsce w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego – Bieńkówka 2002 r., Budzów 2010 r. i Budzów 2011 r., I miejsce w Gminnym Konkursie „Pająki, Światy i Podłaźniki”- Zachełmna 2009 r., II miejsce w kategorii „Podłaźnik” Zachełmna 2011 r., Udział w wielu imprezach regionalnych min. w Beskidzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich – Brenna 2007 r., w Powiatowych Posiadach Gawędziarskich i Śpiewaków Ludowych – Zawoja 2009 r., w Dożynkach Regionalnych – Ślemień 2010 r. Koło Gospodyń kultywuje tradycję i kulturę regionu, pielęgnuje polską tradycję i jednocześnie wywiera silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Z wielkim zaangażowaniem toruje drogę ku ulepszaniu swojej małej ojczyzny mając na celu dobro całej społeczności lokalnej.

Przewodnicząca: Cecylia Polak
Tel. 887- 505-053

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKA  NA “SPOTKANIU OPŁATKOWYM” W DNIU 20 STYCZNIA 2020 R. W BUDZOWIE 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI NA DNIACH GMINY BUDZÓW
W DNIU 18 SIERPNIA 2019 R.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI NA DNIACH GMINY BUDZÓW
W DNIU 19 SIERPNIA 2018 R.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BIEŃKÓWKI NA DNIACH GMINY BUDZÓW W DNIU 20 SIERPNIA 2017 R.

I MIEJSCE DLA KGW Z BIEŃKÓWKI NA POWIATOWYM KONKURSIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO W ZEMBRZYCACH 

Dnia 06 września 2015 r. w Zembrzycach odbyły się Powiatowe Dożynki Powiatu Suskiego. Jednym z najważniejszych punktów programu dożynek był XIV Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych. W tym roku Wieńce przygotowało 13 Kół Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu suskiego. Gminę Budzów reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki i Jachówki.

Wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki zajął I miejsce w powiecie w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”
w kategorii „Wieniec Współczesny”.
Wszyscy bardzo się cieszymy i gratulujemy Paniom. To duży sukces, bo konkurencja była wielka. Zwycięska kompozycja miała okazję być zaprezentowana również podczas Dożynek Reymontowskich, które odbyły się 13 września 2015 roku w Wierzchosławicach. To bardzo ważna uroczystość przypominająca wydarzenie sprzed 90 lat kiedy to przywódca chłopów polskich Wincenty Witos, chcąc uczcić wspaniałego noblistę Władysława Reymonta, zaprosił pisarza do swojej rodzinnej wsi organizując tradycyjne polskie dożynki na jego cześć. Pamięć o tym wielkim ludowym
i patriotycznym wydarzeniu kultywowana jest w Wierzchosławicach do dziś i w tym ważnym wydarzeniu miały okazję uczestniczyć i reprezentować naszą gminę Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki.

Dziękujemy Kołom Gospodyń za zaangażowanie i wszelki trud poniesiony w związku z udziałem w dożynkach.

JUBILEUSZ 80 – LECIA KGW W BIEŃKÓWCE, 17 LISTOPAD 2012 R. – BIEŃKÓWKA

W sobotę 17 listopada 2012 roku w Gminie Budzów odbyły się Uroczystości Jubileuszowe 80-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce. Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów. Powstało w 1932 roku. Założycielką Koła była społeczniczka Maria Kania, która pełniła funkcję przewodniczącej ponad 33 lata. Po niej przez rok funkcję przewodniczącej pełniła Anna Szczerbak, a w 1965 roku funkcję przewodniczącej objęła Anastazja Kania. Od dziesięciu lat Kołu przewodniczy pani Marianna Jończyk. Koło na początku swego istnienia skupiało 15 członkiń. Z każdym rokiem ilość pań powiększała się. Dzisiaj liczba ta zamyka się cyfrą 33 członkiń. W tym Zespół Śpiewaczy – liczący 14 pań. Od początku istnienia organizacja przełamywała rutynę dnia codziennego, a przede wszystkim stwarzała okazje do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Panie z Koła organizowały różnego rodzaju szkolenia, pokazy, kursy i pogadanki, które umożliwiały przyswajanie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego np. kursy pieczenia i gotowania, szycia, przetworów owoców i warzyw, pokazy prania i inne. Organizowały imprezy i spotkania okolicznościowe. Wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy.
Dzisiaj nie jest inaczej. Koło nie ograniczyło swojej działalności. Nadal działa bardzo aktywnie. Członkinie Koła z zapałem kultywują dziedzictwo kulturowe, promują region, folklor i tradycje ludowe oraz piękno całej budzowskiej gminy. Przekazują tradycje, zwyczaje i zaszczepiają wśród młodego pokolenia poszanowanie dla dziedzictwa kulturowego. Panie poświęcają się również działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, warsztatów regionalnych, nauki kolęd i pastorałek w przedszkolu i szkole podstawowej. Uświetniają i czynnie włączają się w organizację uroczystości kościelnych. Systematycznie biorą udział w uroczystościach dożynkowych, przeglądach muzycznych, konkursach, festiwalach, imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Od lat Koło współorganizuje lokalne, gminne i powiatowe imprezy kulturalne. Organizuje spotkania opłatkowe, bale sylwestrowe i karnawałowe. Uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia wsi i gminy, wystawach i pokazach rolniczych i ogrodniczych. Podczas imprez kulturalnych prezentuje wykonane przez siebie rękodzieło – haftowane obrusy, serwety, kwiaty z bibuły. Organizuje wyjazdy pielgrzymkowe i integracyjne. Aktywnie włącza się w pomoc dzieciom specjalnej troski, wspomaga ludzi w trudnej sytuacji i uczą wzajemnej pomocy. Owocnie i aktywnie współpracuje z Parafią w Bieńkówce, Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Budzów, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bieńkówce, Szkołą Podstawową i Przedszkolem, Orkiestrą Dętą i innymi organizacjami z terenu gminy i powiatu. Koło w swojej działalności odnosi wiele sukcesów, zdobywa nagrody w gminnych i powiatowych konkursach, przeglądach i festiwalach. Kultywując tradycję i kulturę regionu, pielęgnuje polską tradycję i jednocześnie wywiera silny wpływ na rozwój swojej „małej ojczyzny”. Z zaangażowaniem dba o lokalne zwyczaje i obyczaje, wzmacnia więzi społeczności lokalnej, budzi poczucie solidarności i lokalnego patriotyzmu.

Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Trójcy Świętej w Bieńkówce sprawowana w intencji Jubilatek przez Ks. Proboszcza Rolanda Hopciasia. Po uroczystej Mszy Św. wszyscy zaproszeni goście udali się do Domu Wiejskiego na dalsze obchody Jubileuszu. Obecni podczas uroczystości zaproszeni goście przekazali na ręce przewodniczącej Pani Marianny Jończyk życzenia, listy gratulacyjne, podziękowania, wiązanki kwiatów oraz upominki. W podziękowaniu za współpracę zaproszono gości na poczęstunek i jubileuszowy tort, przy którym odśpiewano Jubilatkom gromkie sto lat. Uroczystość uświetnił jubileuszowy występ członkiń KGW oraz zespół „Baciarki” z Szczyrku.

Są takie Jubileusze, które szczególnie wpisują się w historię całych społeczności. Obchody Jubileuszu 80-lecia istnienia Koła dały miejsce na wspomnienia, refleksje, podsumowania minionych lat i doświadczeń. Były okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć.

Z okazji jubileuszu 80 – lecia życzymy wszystkim członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce dalszych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy i powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć. Serdecznie dziękujemy za trud włożony w rozwój Koła, rozwijanie świadomości i wrażliwości regionalnej mieszkańców gminy oraz zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej. Z wyrazami szacunku – Mieszkańcy Gminy Budzów.